Tagged: facts list

ghamand 0

GHAMAND!

Ghamand izzat ko khaak kar deta hai,Ghamand insaan ko barbaad kar deta hai. Ghamand kal ko aaj kar deta hai.Ghamand jeet ko haar kar deta hai, Ghamand raah ko beraah kar deta hai,Ghamand nafrat...